KONSTRUKCIJA

3D digitalizacija

Dobijte savršene alate, 50% ranije nego planirano.

Za 3D digitalizaciju modela dijelova ili okruženja ugradnje novorazvijenih plastičnih dijelova koristimo naš mobilni laserski skener kompanije Creaform.

3D digitalizacija

Korekcija alata uz 3D digitalizaciju

Uz 3D digitalizaciju brže započinjemo i proizvodnju. Uz softver nije potreban ručni prenos
podataka koji iziskuje mnogo vremena i uslijed koga mogu da nastanu potencijalne greške.

Modele i radne kalupe koje smo proizveli ispitujemo u ranoj fazi u pogledu grešaka, time su naporne petlje iteracije prošlost. Na taj način se proces korekcije alata oblikuje veoma jednostavnije. Iz digitalizovanih površina izrađuju se visokokvalitetni 3D površinski modeli i memorišu se u vidu Geomagic izvještaja sa zadatim CAD podacima.

  • 50% manje petlji iteracije
  • Brže vrijeme realizovanja ideje
  • Analiza podsijecanja