ADITIVNA proizvodnja

3D štampa

3D štampa je već svakodnevnica miliona ljudi.

U obliku slušnih aparata, zubnih proteza, avionskih motora, držača za signalne uređaje ili kao parkirna kočnica u automobilu Rolls-Royce.

3D štampa

Šta je tačno 3D štampa?

3D štampa je već svakodnevnica miliona ljudi u obliku slušnih aparata, zubnih proteza, avionskih motora, držača za signalne uređaje, parkirne kočnice u automobilu Rolls-Royce. Pod pojmom 3D štampa, koji se još naziva i 3D print, aditivna proizvodnja ili brza izrada prototipa, podrazumijeva se izrada trodimenzionalnih objekata na osnovu digitalnih modela podataka tako što se slojevi materijala dodaju jedan na drugi dok objekat postaje sve veći i na taj način ne dostigne svoj 3D karakter.

Jaksche proizvodi dijelove na osnovu 3D konstruisanih modela podataka tako što programirani dio gradi u slojevima na podlozi za štampu. Softver za 3D štampu – malan, ali bitan detalj – šalje 3D štampaču sve informacije neophodne za štampu. Kod materijala od kog se štampaju dijelovi radi se o fotopolimerima koji otvrdnjavaju neposredno nakon skidanja tankog plastičnog sloja.

3D štampa

Koja polja primjene postoje?

Jaksche proizvodi u Austriji sa 3D štampačima male zanatske i industrijske rezervne dijelove ili kalupe za testiranje ugradnje i montaže.

  • Paleta kompletnih proizvoda i usluga u vezi sa 3D štampom
  • Profesionalne usluge za aditivnu proizvodnju