Kompetencije

Aditivna proizvodnja

Aditivni postupci proizvodnje u fokusu.

Stoga se Jaksche sve više oslanja na aditivnu proizvodnju i
brzu izradu prototipova.

Aditivna proizvodnja

Izrada prototipova u vidu 3D štampe

Zahtjevi za sutrašnje proizvode postaju sve kompleksniji, istovremeno se skraćuju životni ciklusi proizvoda. Stoga se Jaksche sve više oslanja na aditivnu proizvodnju i brzu izradu prototipova.

Kao industrijski partner za digitalnu proizvodnju Jaksche Österreich nudi izradu prototipova i modela u vidu 3D štampe.

Aditivna proizvodnja

Proizvodnja bez alata

Jaksche je u Austriji već rano stavio na svoju agendu teme u vezi sa aditivnim postupcima proizvodnje za brzu proizvodnju plastičnih dijelova bez alata.