KONSTRUKCIJA

CAE programi

Inženjerski tim može pomoću CAE programa brzo da ponovi proces projektovanja, konstrukcije, simulacije, vizualizacije i analize.

Stoga nije potrebno da se izradi fizički prototip dok se ne okončaju svi ovi procesi.

CATIA

Visokokvalitetna konstrukcija

Kao jezgro za industrijska rješenja Jaksche svakodnevno koristi aplikacije za konstrukciju, razvijanje sistema i građevinu softvera CATIA kompanije Dassault Systèmes.

Jaksche koristi softver CATIA za visokokvalitetnu konstrukciju svih mehaničkih dijelova, za modelovanje funkcija i izradu kompleksnih površina. Na taj način ne samo da skraćujemo vrijeme izrade plastičnih dijelova, već na osnovu digitalnog umrežavanja sa 3DEXPERIENCE platformom kompanije Dassault Systèmes raspolažemo alatima za odlučivanje za fizičke i virtuelne prototipove. 3D modelovanjem naši mašinski inženjeri imaju već u ranoj fazi procesa razvoja proizvoda uvid u suštinske karakteristike kvaliteta i kapaciteta. Pomoću virtuelne izrade prototipa Jaksche može virtuelno da analizira i simulira mehaničke proizvode u njihovom polju primjene.

CATIA

Prednosti kod sprovođenja projekata

  • Kolaborativno dizajnersko okruženje koje se zasniva na jednom jedinom skupu podataka i pristup efikasnoj 3D kontrolnoj tabli za pružanje podrške poslovnoj inteligenciji
  • Paralelan razvoj u realnom vremenu i saradnja svih učesnika projekta nezavisno od lokacije
  • Funkcije 3D modelovanja i simulacije koje optimizuju efikasnost svih korisnika
  • Jednostavno integrisanje u postojeće procese i alate uz sveobuhvatnu funkcionalnost