Izrada alata

Visokoprecizna obrada glodalicom sa 5 osa

Visokoefikasan CNC centar za glodanje u velikoj prostoriji.

Većina klijenata preduzeća Jaksche naručuje između deset i 100 dijelova u komadu, ponekad je to i više stotina. Ovaj proces se mora automatizovati i zagarantovano odvijati istim kvalitetom, što se apsolutno pouzdano postiže MAKA CNC mašinom.

MAKA BC 270

Vrhunac proizvodnje

MAKA BC 270 je vrhunac proizvodnje kod preduzeća Jaksche. Ona je na čelu visokoprecizne 5-osne simultane obrade velikih dijelova do 5 tona i 5.000 mm dužine sa tolerancijom tačnosti do +/- 0,05 mm.

U radnom prostoru od 5.000 x 2.700 x 1.800 mm petoosna MAKA CNC mašina opslužuje sve zahtjeve velikih dijelova sa izvanrednim površinama. Tačnost pozicioniranja i tačnost konture omogućuju nam visoko tačnu obradu vidljivih površina. Kombinujući brzo vreteno (24.000 min-1) i visokokvalitetan alat Jaksche obezbjeđuje najviši kvalitet površine i tačnost alata.

Izrada i prenos podataka vrši se putem našeg CAD/CAM sistema. Zahvaljujući integrisanom CAD/CAM sistemu imamo najbolje preduslove za izradu optimalnih 5-osnih programa za različita glodanja. Samo na taj način moguća je obrada koja štedi vrijeme. Pomoću plana za rezervne kopije se svi programi skladište u sopstvenim skladištima rezervnih kopija koji su dio Jaksche IT infrastrukture.

  • Kontrola vibracija
  • Automatski sistem mjerenja alata i kontrole loma (Renishaw NC4)
  • Kontrola kolizije
  • Proizvodnja XXL alata i kalupa
  • Raznovrstan spektar obrade
  • Automatizovano posluživanje
  • Umrežena proizvodnja u izradi alata i kalupa