Kompetencije

Dizajn

Dizajn plastike odgovarajući za vaše dijelove.

Jaksche raspolaže potrebnim znanjem i iskustvom za razvoj
vašeg proizvoda i strukturni dizajn plastičnih dijelova.

Dizajn

Dugogodišnje iskustvo u dizajnu plastičnih dijelova

U današnje doba se svakom konstrukcionom sklopu pridružuje sve više funkcija. Geometrije i konture postaju uslijed toga sve kompleksnije. Stoga i zahtjevi za dizajn i razvoj proizvoda postaju sve složeniji. Da bi se postigla efektivna laka konstrukcija, Jaksche se oslanja na strukturni dizajn radi minimalizacije zapremine, na supstituciju materijala i integrisanje funkcija u plastični dio.

Integrisanjem softvera CATIA u 3D Experience platformu su nam se otvorile neslućene mogućnosti za besprijekoran dizajn i zahvaljujući tome moguće je već u ranoj fazi dizajna imati u vidu ograničenja proizvodnje.

Cilj nam je da ispunimo zahtjeve klijenata na inovativan i efikasan način. Rješavamo sukob ciljeva između dizajna, potencijala lake konstrukcije, broja komada i troškova. Stoga vam pružamo podršku tokom kompletnog dizajna i postupka razvoja.