Kompetencije

Izrada alata

Kvalitet rezervnog dijela zasniva se na sopstvenom znanju i iskustvu u izradi alata.

Sa sve kompleksnijim geometrijama i slobodnim površinama oblika, izrada alata i kalupa postavlja najviše zahtjeve za plastičnu tehniku.

Izrada modela

Preciznost u izradi modela

Polazna tačka za precizan kalup je uvijek pozitivno jezgro, koje se još naziva i glavni model ili master model, koje vjerno preslikava originalni dio. Kvalitet izrade modela suštinski je za kasniju izradu kalupa i serijskih dijelova proizvedenih prema njemu. Eventualne greške u modelu bi se kasnije našle na svakom izrađenom gotovom komadu.

Kod izrade modela važno je uzeti u obzir mnoštvo zahtjeva: kvalitet površine, broj komada, troškove održavanja, postupak proizvodnje, područje primjene dijela itd. Model se zasniva na 3D crtežima gotovog proizvoda i može da se izradi od drveta za modelovanje visoke otpornosti, plastike, kompozitnih vlakana ili aluminijuma u zavisnosti od broja komada i kompleksnosti dijela.

CNC centar za glodanje

Visokoprecizna obrada glodalicom sa 5 osa

Uz najmoderniju CNC infrastrukturu garantujemo prvoklasni kvalitet i visoku preciznost i kod komplikovanih 3D kontura. Jaksche ima dovoljno kapaciteta kako bi napravio godišnje 100 XXL alata od do 5 tona pomoću CNC glodalice koja se nalazi u velikoj prostoriji.

Odlučujući elemenat u proizvodnji plastičnih dijelova ojačanih vlaknima su naše moderne glodalice kojima se upravlja računarom

Izrada kalupa

Od jezgra do kalupa

Naši kalupi su najvrjednije što imamo!  Prvi korak do gotovog dijela je uvijek izrada radnog kalupa. Jaksche proizvodi jednodijelne i višedijelne kalupe od plastike ojačane staklenim vlaknima, kalupe dobijene postupkom RTM/LRTM i višedijelne aluminijumske kalupe, oblikovane po mjeri za odgovarajući slučaj primjene i obim proizvodnje u seriji.


Po potrebi se mogu proizvesti i kalupi od plastika ojačanih staklenim vlaknima koji se mogu zagrijavati.

Umrežena proizvodnja

Efikasniji proizvodni procesi

Naš cilj je u potpunosti umrežiti proizvodnju kako bismo naš proizvodni proces učinili efikasnijim i fleksibilnijim.

Pametna platforma pruža podršku našem preduzeću kod ovog kompleksnog zadatka.