IZRADA ALATA

Izrada modela

Kvalitet svakog radnog kalupa zavisi u najvišoj mjeri od vrste korištenog materijala modela.

Preporučuju se glodani modeli od aluminijuma, visokokvalitetnih ploča od tvrde pjene i kompozitnih materijala.

Izrada modela

INOVATIVNI MATERIJALI

Jaksche koristi za izradu modela i proizvodnju glavnog modela specijalne, inovativne materijale. Pasta za izradu modela je najskuplja u izradi modela. Što se manje nanese viška, to je jeftinija izrada. Najkritičniji korak je glodanje nakon nanošenja paste za izradu modela na jezgro. Ova pasta za izradu modela je skupa, ali se preferira zbog neznatnog skupljanja. Pomoću jezgrenih materijala za prskanje mogu se formirati u samo nekoliko procesa prskanja debljine sloja od 12 do 25 mm koje se nakon otvrdnjavanja mogu obrađivati CNC glodalicom na željnu geometriju.

Zahvaljujući brzom otvrdnjavanju sistema, glavni model se može obrađivati (glodati, brusiti) već nakon kratkog vremena. Završna obrada glavnog modela može se fino vršiti sa uobičajenim alatima za glodanje (bez prašine, samo opiljci).

Jeste da se proces glodanja simulira na računaru, ali na komplikovanim kalupima sa zaobljenima ili udubljenjima može uprkos svemu doći do kolizije – tad glodalica ne čini ono što bi zaista trebalo. Stoga ovaj kompletan korak nadzire radnik.

Prije završne obrade kao što su profinjavanje i lakiranje model se mora podvrgnuti testu u praksi. Gotovi model mora biti savršen, eventualne greške u modelu bi se kasnije našle na svakom izrađenom gotovom komadu.

Krakovi, udubljenja i otvori moraju da budu tačno na mjestu. Završna izrada modela sastoji se od tretiranja odgovarajućim prajmerima i lakovima i poliranja do visokog sjaja.