Kompetencije

Logistika

Individualni nosači tereta prema zahtjevima vašeg sistema logistike.

Već mnogo godina razvijamo i proizvodimo odgovarajuće nosače tereta
za naše klijente

Logistika

Pakovanja prilagođena proizvodu

Nudimo kompletan opseg uobičajenih koncepata pakovanja.

Naše plastične dijelove isporučujemo lakirane i pretežno montirane na standardnim nosačima tereta koji su na prilagođenoj traci skrojeni u skladu sa montažom naših klijenata.

Zahvaljujući optimalnom izboru i oblikovanju pakovanja u kombinaciji sa jedinicom tereta postižemo višak vrijednost za naše klijente.

Nudimo

  • Obezbjeđivanje kvaliteta artikla
  • Izbjegavanje gubitka tovarnog prostora
  • Jednovrsno dostavljanje
  • Jedinstveno označavanje robe sa dokumentima o tovaru i propratnim ispravama
  • Formiranje racionalnih jedinica tereta
  • Optimalno iskorištenje okolnosti
  • Obezbjeđenje mogućnosti slaganja
  • Upotrebu sredstava za pakovanje koji se mogu reciklirati

Logistika

Blagovremen transport do klijenta

Kao snabdjevač specijalizovan za proizvođače originalne opreme znamo: Ako naši plastični dijelovi i dijelovi sistema ne stignu tačno na vrijeme na odredište, pati produktivnost naših klijenata. Upravljanje logističkim tokovima pomoću sistema ERP omogućuje dostavu klijentu u skladu sa dogovorenim terminima.

Kod samostalnog preuzimanja od strane naših klijenata pridržavamo se propisane dispozicije. Uz lokalna i međunarodna špediterska preduzeća su nam dodatno kao partneri na raspolaganju veoma efikasni i globalni pružaoci logističkih usluga koji u kopnenom saobraćaju bezbjedno i blagovremeno prevoze naše pošiljke do vas.

Logistika

Specijalno razvijeni nosači tereta

Već mnogo godina razvijamo i proizvodimo odgovarajuće nosače tereta za naše klijente i njihove logističke procese. Kroz savjetovanja i konstruktvne prijedloge rješenja usklađujemo funkcionalne nosače tereta sa proizvodima i logističkim sistemima naših klijenata.

U zavisnosti od zahtjeva klijenata, prethodno vršimo statičke i dinamčke proračune za oređivanje slučaja opterećenja (analize opasnosti). U mogućnosti smo da razvijemo specijalna transportna postolja od visokokvalitetnog metala uključujući galvanske premaze bez hroma i lakiranje. Od izrade uzorka do serijske proizvodnje nosača tereta uključujući izradu uputstva za upotrebu pokrivamo cjelokupni lanac vrijednosti.