Kompetencije

Montaža

Koja svojstva materijala će postići plastike zavisi od sljedećeg postupka spajanja.

Samo na taj način plastični dijelovi postižu svoju funkciju.

Naša montaža montira različite pojedinačne komponente u visokokvalitetne konstrukcione sklopove i module. Uspješan dio nastaje odgovarajućom usklađenošću osmišljenih konstrukcija, pažljivim odabirom materijala i usklađenim procesima u montaži. Tehnika spajanja je u uskoj vezi sa kompletnim razvojem proizvoda. Naša montaža montira različite pojedinačne komponente u visokokvalitetne konstrukcione sklopove. Nudimo sveobuhvatan servis do završne montaže u našem preduzeću.

Montaža

Montažne linije namjenski napravljene za serijske plastične dijelove

Jaksche već decinijama primjenjuje mehaničke spojeve i spajanje tehnikom lijepljenja. Uslijed dostupnosti elemenata za spajanje i ugradbenih dijelova, pouzdani procesi montaže su osnovni preduslov kako bi se izbjegla nepotrebna kretanja stručne radne snage.

Ovo izvodimo u montažnim linijama namjenski napravljenim za serijske plastične dijelove Naši monteri su sоlidno obučeni u oblasti tehnike spajanja zavrtnjima i lijepljenjem. Kod spojeva zavrtnjima je podešavanje broja obrtaja i ciklusa usklađeno sa termičkim i mehaničkim svojstvima odabrane plastike.

Obloge vrata ili dijelovi kabine izvode se sa termičkom i zvučnom izolacijom i otpornošću na hemikalije i atmosferske uticaje. Plastični dijelovi se mogu bez problema proizvoditi sa integrisanim navojima i pričvrsnim elementima u maloj ili srednjoj seriji.

Montaža

Suštinske operacije dijelovima u procesu montaže su:

Obrada struganjem

 • Obrezivanje ivica
 • Brušenje
 • Bušenje
 • Tokarenje
 • Glodanje

Pričvršćivanje i namještanje

 • Pričvršćivanje
 • Zavrtanje
 • Umetanje
 • Kopčanje
 • Lijepljenje

Pozicioniranje i montiranje

 • LED | Halogen
 • Metalni okviri
 • Rupičasti limovi
 • Garniture kablova
 • Gasne opruge