Jaksche

Kvalitet

Kvalitet je osnovni faktor za uspješno i dugoročno partnerstvo

Naš primarni cilj je da naši proizvodi i servisi potpuno
odgovaraju našim klijentima.

Provjera kvaliteta

Zagarantovan kvalitet

Pouzdani procesi i tokovi, kao i mjerljivi pokazatelji kvaliteta su kod preduzeća Jaksche na prvom mjestu. Svi važni parametri se redovno definišu i provjeravaju: nabavka materijala, proizvodni proces i isporuka finalnih proizvoda. Naše proizvode kontrolišemo i dokumentujemo pomoću najmodernih sredstava za ispitivanje i metoda.

Za svaki dio se utvrđuje standard kvaliteta. Pritom se sačinjavaju planovi kontrole u kojima su dokumentovane mjere, svojstva itd. koje treba ispitati. Tokom proizvodnog procesa se vrši redovno provjera dijelova u pogledu zadatih vrijednosti i mjera kao i u pogledu besrpijekorne površine i rukovanja. Ovi rezultati se neprestano dokumentuju. Potrebni dokumenti o ispitivanju i kvalitetu prate naše proizvode – na taj način obezbijeđeno je praćenje proizvoda.

U okviru našeg upravljanja kvalitetom se već u fazi razvoja proizvoda i procesa uvode preventivne i planske mjere i na taj način se blagovremeno prepoznaju i isključuju eventualni rizici i mogućnosti greške. Kompetencija o materijalima preduzeća Jaksche u kombinaciji sa modernim parkom mašina zajedno sa upravljanjem kvalitetom koje prati proizvodnju obezbjeđuje trajno visok kvalitet proizvodnje.