Izrada alata

Umrežena proizvodnja

Put do umrežene proizvodnje

Da bi se lakše pronašli alati i optimalno stavili na raspolaganje potrebni alati, Jaksche se oslanja na određena rješenja integracije podataka i procesa kod kojih su za svaki alat sačuvane dimenzije i mjesto skladištenja.

Umrežena proizvodnja

Optimalno stavljanje na raspolaganje alata

Pored proizvodnje alata Jaksche slijedi put umrežene proizvodnje. Da bi se lakše pronašli alati i optimalno stavili na raspolaganje potrebni alati, Jaksche se oslanja na određena rješenja integracije podataka i procesa kod kojih su za svaki alat sačuvane dimenzije i mjesto skladištenja.

Softver registruje povlačenje alata i generiše iz sistema obavještenje o zalihima i raspoloživosti alata.

Na taj način se obezbjeđuje raspoloživost alata i isključuje se mogućnost zastoja na osnovu pogrešnih sredstava za proizvodnju ili na osnovu nemogućnosti pronalaska istih. Ubuduće će se digitalno obuhvatati vremena postojanosti alata i registrovati potrebe. Paket usluga biće dopunjen upravljanjem životnim ciklusom kalupa.

Riječ je o kolaborativnoj platformi koja pomoću Plug and play uređaja za monitoring obezbjeđuje razmjenu informacija (trajanje ciklusa, lokacija, količina proizvodnje) i transparentnost tokom cjelokupnog perioda korištenja alata.

Sljedeći stepen proširenja je analiza efikasnosti kompletnog postrojenja odn. kompletnog heterogenog parka mašina kako bi se smanjila vremena opremanja, povećalo radno vrijeme mašina i predvidjele neophodne mjere održavanja.