Kompetencije

Konstrukcija

Jaksche vam pruža podršku kod konstrukcije sljedeće generacije uz softver CATIA Engineering.

Plastika je umjetnost odgovaranja na individualne želje naših klijenata.

Jaksche se međunarodno etablirao kao tražen partner za razvoj i proizvodnju zahtjevnih plastičnih dijelova. Naš visoko motivisan i najbolje obučen tim nudi sveobuhvatne usluge za razvoj plastičnih dijelova uz sve vrste detaljnih konstrukcija, od idejnog koncepta do serijske proizvodnje.

Pored funkcionalnog i modernog dizajna, osnovni segmenti našeg koncepta razvoja su pogodnost obrade, kvalitet materijala i sposobnost montaže.

Razvoj

Razvoj

Dizajnersko okruženje razvija i konstruiše komponente i sisteme uzimajući u obzir specifikacije i ispituje ih pomoću FEM proračuna. Upotrebom najnovijih CAD i CAE sistema razvojni tim obezbjeđuje optimalno korištenje materijala i postupaka. Samo na ovaj način moguće je stvoriti inovacije i odlična rješenja.

Poznati klijenti kao što su KLEEMANN i YANMAR angažuju Jaksche već u ranoj razvojnoj fazi. Pored CAE programa (CATIA, SolidEdge, SprutCAM, VXelements itd.) koji se koriste već dugi niz godina, proces razvoja i analize, uključujući 2D i 3D modelovanje, obuhvata primjenu programa za upravljanje životnim ciklusom proizvoda (PLM, Product Lifecycle Management).

Jaksche premješta upravljanje projektima na digitalizovani nivo upravljanja životnim ciklusom proizvoda. Našim klijentima možemo već u fazi planiranja plastičnih dijelova da obezbijedimo uvid u upravljanje projektom i plan termina.

Konstrukcija

Sveobuhvatno savjetovanje

Ciljevi performansi i kvaliteta postaju sve zahtjevniji sa rastućom kompleksnošću proizvoda i složenim očekivanjima klijenata. Naši sveobuhvatni CAE programi nam pomažu pritom da ubrzamo razvoj i realizaciju novih proizvoda i da na taj način stvorimo konkurentsku prednost. Konstrukcija mora da bude usaglašena i materijali moraju da obezbijede karakteristike dijelova u datoj konstrukciji.

Našim klijentima nudimo

  • Visok kapacitet i kvalitet u razmjeni podataka
  • Limenu konstrukciju orijentisanu na proizvodnju
  • Korištenje dimenzionisanja i tolerancija u svakom procesnom koraku direktno u 3D-u
  • Izrada podataka o modelu i kalupu
  • Obrnuta konstrukcija i rekonstrukcija površine
  • Digitalizacija već raspoloživih modela

Tek konstrukcija sa pogodnim materijalima može da iscrpi sve kapacitete materijala. Jaksche pruža svojim klijentima podršku kod brzog razvoja visokokvalitetnih i kompleksnih plastičnih dijelova.

Rekonstrukcija površine

Obrnuti inženjering

Rekonstrukcija površine je postupak koji obrnutim redoslijedom otkriva proces razvoja odn. proizvodnje, tj. od gotovog dijela ili proizvoda do crteža konstrukcije.

Za naše klijente uspješno izvodimo rekonstrukcije površina kod kontrolnih radova ili proizvodnje rezervnih dijelova.

Digitalizacija

Korekcija alata uz 3D digitalizaciju

Dobijte savršen alat, 50% ranije nego planirano.

Za 3D digitalizaciju modela dijelova ili okruženja ugradnje novorazvijenih plastičnih dijelova koristimo naš mobilni laserski skener Creaform.