Jaksche

Kvalitet

Kvalitet je naša dužnost prema klijentu, a povjerenje je naša budućnost.

Naš primarni cilj je da kontinuiranim poboljšanjem
povećamo potencijal usluga našeg preduzeća.

Upravljanje kvalitetom

Postizanje ciljeva kvaliteta

Kontinuirano poboljšanje je preduslov za održiv razvoj našeg preduzeća. Pored toga, redovno preisipitujemo ustaljene procese i na taj način ih možemo prilagoditi promjenjivim zahtjevima naših klijenata. Takođe, potreba za poboljšanjem može da proizilazi iz iskustava i znanja naših radnika, koji npr. ukazuju na rizik od grešaka.

Sistem upravljanja kvalitetom prema standardu DIN EN ISO 9001:2015 redovno se provjerava tokom audita i na taj način se obezbjeđuje pridržavanje istog.

U preduzeću Jaksche se oslanjamo na mjerljive pokazatelje kvaliteta. Pod tim mislimo na korištenje podataka o kvalitetu od početka procesa razvoja i proizvodnje do gotovog proizvoda. Efikasne odluke počivaju na analizi i ocjeni podataka i informacija. Tokom pojedinačnih koraka razvoja i proizvodnje raspolažemo uvijek neophodnim podacima kako bismo prepoznali eventualna odstupanja od idealnog stanja.

U okviru našeg upravljanja kvalitetom se već u fazi razvoja proizvoda i procesa uvode preventivne i planske mjere i na taj način se blagovremeno prepoznaju i isključuju eventualni rizici i mogućnosti greške. Kompetencija o materijalima preduzeća Jaksche u kombinaciji sa modernim parkom mašina zajedno sa upravljanjem kvalitetom koje prati proizvodnju obezbjeđuje trajno visok kvalitet proizvodnje.

Sertifikacije

ISO 9001:2015

Sertifikovani smo prema standardu ISO 9001:2015 – ovo dodatno ističe naše zahtjeve u pogledu kvaliteta. Naše mjere u pogledu obezbjeđenja kvaliteta i stalno usavršavanje istih garantuju najbolji kvalitet.

ISO sertifikat

Politika kvaliteta

Nudimo:

  • Kompjuterski potpomognuto dizajniranje (CAD)
  • Izvođenje analiza opterećenosti
  • Sprječavanje grešaka pomoću raspoređivanja funkcije kvaliteta (QFD)
  • Kontrolu prvog uzorka, dogovore u pogledu kvaliteta, audite snabdjevača
  • Određivanje zahtjeva u pogledu kvaliteta za sirovine, pomoćne i pogonske materijale
  • Redovnu kontrolu proizvoda putem protokola o ispitivanju i mjerenju
  • Međuprovjere, audite proizvoda i procesa prije isporuke
  • 4D/8D izvještaje o obradi reklamacija klijenata
  • Sertifikacija lijepljenja prema standardu DIN 6701 u pripremi
  • Sertifikacija prema standardu TS 16949 u pripremi

equalita

U preduzeću Jaksche vlada jednakost!

Dodijeljeni žig kvaliteta „Equal Pay and Quality“ predstavlja ispunjenje deset kriterijuma u koje, između ostalog, spadaju i udio žena na vodećim pozicijama, jednakost u pogledu plata, mjere za transparentnost primanja ili strukturne mjere za podsticaj žena.