Izrada alata

Izrada kalupa

Želje klijenata po najvišoj preciznosti.

Kod izrade radnih kalupa odlučujuća je najviša tačnost. Ona odlučujuće utiče na održavanje mjere sljedeće serijske proizvodnje.

Izrada kalupa

Najviša tačnost

Od radnih kalupa nastaje plastični dio. Ko posjeduje i održava radni kalup, može i nakon nekoliko godina uvijek ponovo da proizvodi identične plastične dijelove. U tu svrhu nije više potreban konstruktor, sva planiranja su okončana i sva saznanja su u tom kalupu. Naprotiv, naknadna serijska proizvodnja je u tom slučaju često rutina.

Jedan od najvećih izazova u tome je da se kod velikih dijelova drži pod kontrolom proces skupljanja materijala. S tim u vezi svaki proizvođač ima sopstvena iskustva i koristi različite materijale. Jer ako se u procesu proizvodnje neki kalup nekontrolisano skupi ili iskrivi, kasnije jednostavno neće biti ujednačeni ni serijski dijelovi.

U zavisnosti od zahtjeva klijenata i zadatih tolerancija, Jaksche koristi različite radne kalupe. Standardni radni kalupi od plastike ojačane staklenim vlaknima imaju niže zahtjeve u pogledu skupljanja i tolerancija kojih se treba pridržavati. Kod kalupa od epoksidne matrice karbona i stakla mogu se pridžravati neznatna skupljanja i niže tolerancije.

Izrada kalupa

Izrada plastičnih kalupa

Ne postoji univerzalan postupak za izradu plastičnih kalupa. U grubim crtama, izrada radnog kalupa je određena sljedećim koracima:

Jezgro odn. glavni model laminira se sa više slojeva staklene tkanine sa specijalnom smolom za izradu kalupa koja se malo skuplja. Veliki dijelovi ukrućuju se materijalima za ojačanje, kao što su balza ili sendvič ploče. Struktura kalupa se po pravilu sastoji od noseće strukture od čelika ili drveta na kojoj su pričvršćene školjke koji oblikuju kalup.

Čelični okvir sprječava krivljenje kalupa. Nakon otvrdnjavanja se kalup odvaja od jezgra. Kalupi imaju glatke površine i zaptiveni su pomoću sistema za pranje ili laka za razdvajanje. Na gotove kalupe nanosi se sredstvo za razdvajanje, potom se lakiraju sredstvom Gelcoat. Zaitm zapravo počinje izrada plastičnog dijela.